mapatatar contact software Who we r Help home
מתמטיקה לכל - הכנה להצלחה בבחינת הבגרות במתמטיקה
          
 
לימוד מתמטיקה באמצעות מצגות, ודפי עבודה  


באישור משרד החינוך
math
algebra
trigo
hedva
handasa
ana
vector
Geo
הסתברות

 חדש באתר:  

  אנו משדרגים את מצגות האתר, כך שתיפתחנה בהקלקה על
    המספר המתאים. כעת העבודה בדף אנליטית

  גיאומטריה: אפליקציות ותרגול למשפטים שניתן
   
לצטט ללא הוכחה (חלקי. בבניה).


 
א.  מדריך לשימוש בזיכרון המחשבון  
ב. סרטון מעולה

אתרים שימושיים:  א. אתר מפמ"רית               ב. הנחיות  ונוחאונים

♦  פתרונות מלאים לבחינות  הבגרות - פותר עופר ילין
   
טוב לקרוא:   מאינטליגנציה אחת ל - 7 אינטליגנציות    

     
            © כל הזכויות שמורות לאתר G-math    כל הזכויות שמורות לאתר G-math                                                                        עיצוב: אורית וידרמן