מתמטיקה לכל להצלחה בבחינת הבגרות- אלגברה G-MATH

   mapatatarhome                               

 

 

 

 

              מערכת צירים (כל הרמות)  
         2          1     מערכת צירים                      
                  1 מרחק נקודה מהצירים    
  2      אורך קטע המקביל לאחד הצירים  
                4 3 שטחים    
                         
              נקודת האמצע בקטע (כל הרמות)  
                2 1         נקודת האמצע      
                         
                         
                      נקודה  
        &         1 במערכת צירים    
     

&

&

   

3

2 1 מרחק בין נקודות    
                2 1 נקודת אמצע    
                2 1 חלוקת קטע ביחס נתון    
                         
                2 1 שטח משולש לפי קדקודיו    
               
                          הקו הישר  
                  3 2 1 הכרות    
                    2 1 שיפוע ישר    
                      1 בין ישרים: גרף ומשוואה    
                    2 1 משוואה מפורשת    
                  3 2 1 מרחק נקודה מישר    
                2 1 מרכז מעגל חסום    
                           4          3 2 1 זווית בין ישרים    
                             
                          מעגל  
                  3 2 1 משוואת  מעגל    
                      1 משיק    
                    2 1 תנאי השקה    
                             
                         פרבולה  
      &           1 משוואת  פרבולה    
                             
                          היפרבולה  
                4 3 2 1 הכרות    
                      1 תכונות    
                      1 משיק    
                             
                          מקום גאומטרי  
      &             2 1 מבוא    
      &               1 ישר    
    & &           3 2 1 מעגל    
                      1 אליפסה    
                      1 היפרבולה    
                        פרבולה    
                             
                             
                             
math
algebra
trigo
hedva
handasa
ana
vector
Geo
הסתברות

 
 
 

 

 © כל הזכויות שמורות לאתר G-math