גבהים במשולש
הכרות 
 

גובה במשולש - קטע שקצהו האחד בקדקוד המשולש,
                       קצהו האחר על הצלע במשולש שמול
                       הקדקוד או על המשכה והוא מאונך
                       לצלע    זו.


משפטים

55.  שלושת הגבהים במשולש נחתכים בנקודה אחת.
שלושה גבהים למשולש. הניעו את קדקודי המשולש ובדקו - האם הם תמיד נפגשים? יש טעות בנוסח המשפט?
תירגול
   
AD ^ BC.  וכן  α = β.
בנתוני השרטוט, מהו ערכה של g?
  אני אומר ש: במשולש ישר זווית מפגש שלושת הגבהים נמצא בקדקוד הזווית הישרה.   משולש בו נקודת מפגש הגבהים היא גם נקודת מפגש חוצי הזווית, אינו בהכרח משולש שווה צלעות.
0          נכון     לא נכון             נכון    לא נכון      
                                                                             
                                                                                                חזרה למשפטים                                             © כל הזכויות שמורות לאתר G-math