טרפז  
   הכרות


    
טרפז - מרובע שיש לו זוג אחד בלבד של צלעות מקבילות.

    הצלעות המקבילות בטרפז מכונות
בסיסים

    שתי הצלעות שאינן מקבילות בטרפז מכונות
שוקיים.


   טרפז שווה שוקיים - טרפז ששוקיו שוות זו לזו.

   טרפז ישר זווית - טרפז בעל זווית ישרה.
 

לפניכם טרפז ובו קטע אמצעים. הניעו את הנקודה האדומה הגדולה מכולן ככל שתוכלו. מה קיבלתם?

   
משפטים 

  39.      בטרפז שווה שוקיים הזוויות שליד אותו בסיס שוות זו לזו.

  40.      טרפז בו הזוויות שליד אותו בסיס שוות זו לזו הוא טרפז שווה שוקיים.

  41.      בטרפז שווה שוקיים האלכסונים שווים זה לזה.

  42.      טרפז בו האלכסונים שווים זה לזה הוא טרפז שווה שוקיים.

  43.      קטע האמצעים בטרפז מקביל לבסיסים ושווה למחצית סכומם.

  44.      בטרפז , ישר החוצה שוק אחת ומקביל לבסיסים, חוצה את השוק השנייה.

   
   תירגול 
   
גם מקבילית היא טרפז כיוון שיש לה זוג צלעות מקבילות זו לזו.   אני אומר ש: ישנם טרפזים בהם האלכסונים חוצים זה את זה.   איזו צורה נקבל אם נחבר בזה אחר זה אמצעי צלעות של טרפז שווה שוקיים?
נכון   לא נכון           נכון   לא נכון           
                                                                                          
                                                                                   חזרה למשפטים                                     © כל הזכויות שמורות לאתר G-math