תיכון במשולש
 
    הכרות

    תיכון - קטע המחבר קדקוד של המשולש אם אמצע הצלע שמול קדקוד זה.

    לכל משולש 3 תיכונים. 

  משפטים 


    45.  שלושת התיכונים במשולש נחתכים בנקודה אחת.

    46.  נקודת חיתוך התיכונים מחלקת כל תיכון ביחס 1:2 (החלק הקרוב לקדקוד
           כפול באורכו מהחלק האחר).

אוריגמי: חלוקת קטע לשלושה חלקים שווים
   

ביישומון קטע AB  אותו נחלק לשלושה חלקים שווים.

תחת AB קו שיעזור לנו בביצוע המשימה. 

גרירת נקודה מייצגת קיפול נייר.

   ♦    נגרור את הנקודה האדומה אל הנקודה הירוקה.

         נגרור את הקטע AB כך שהנקודה B תתלכד עם

         הנקודה הירוקה. 

         נקליק על הכפתור שלב ב .

   ♦    נגרור את הנקודה האדומה אל הנקודה הירוקה.

          נקליק על הכפתור שלב ג. 

   ♦    נגרור את הנקודה האדומה אל הנקודה הירוקה.

           נקליק על הכפתור שלב ד. 

המלצה: גזרו משולש מנייר. נסו לעקוב אחרי היישומון
באמצעות ביצוע  הקיפולים במשולש שגזרתם.

1. בכל שלב:
    מה בוצע בהבאת נקודה אדומה
    אל  נקודה ירוקה?
2. מה הקשר בין משפטי התיכון  
    במשולש והבניות שביצענו   
   ביישומון?
3. גרירת נקודה בשלבים ב ו ג    
    יצרה שני מצולעים. האחד בצבע
    חום כהה והאחר בצבע חום בהיר.
    מה ניתן לומר על מצולעים אלה?
 

                                                                                                                                                            חזרה למשפטים                                                                                                                    © כל הזכויות שמורות לאתר G-math