במה דומים המשולשים הדומים זה לזה?

  הכרות 


  יחס  הדמיון בין משולשים דומים, הוא היחס בין צלעות מתאימות
 במשולשים הדומים.

  שימו לב ליחס בין שטחי משולשים דומים, כפי שהוא מופיע בסעיף ז.

הניעו את הנקודה האדומה.
האם שני המשולשים המתקבלים דומים זה לזה?
הקליקו על מעקב. מה תוכלו לומר על  מסלולי הנקודות?  ניתן להסברה?

בידקו את 4 הכפתורים שעל הישומון.


    משפט
 
98.  במשולשים דומים
          א. יחס גבהים מתאימים שווה ליחס הדמיון.
          ב. יחס חוצי זוויות מתאימות שווה ליחס הדמיון.
          ג. יחס תיכונים מתאימים שווה ליחס הדמיון.
          ד. יחס הקפים מתאימים שווה ליחס הדמיון.
          ה. יחס הרדיוסים של המעגלים החוסמים שווה ליחס הדמיון.
          ו. יחס הרדיוסים של המעגלים החוסומים שווה ליחס הדמיון.
          ז. יחס השטחים שווה לריבוע יחס הדמיון.

   
תירגול
בשרטוט שני משולשים דומים. הצלע הארוכה באחד המשולשים היא 3 ס"מ והצלע הארוכה במשולש האחר היא 6 ס"מ. פי כמה גדול שטח המשולש האחד משטח המשולש האחר? אני אומר ש: בהינתן  יחס שטחי משולשים דומים, נוכל לחשב את יחס הקפיהם. במשולש ABC  נתון:
CP = 4 ,  PB = 6 , AB || CP.
שטח משולש  40= PQC .
מהו שטח מרובע  ABPQ?
         נכון   לא נכון       
                                                                                                חזרה למשפטים  
 © כל הזכויות שמורות לאתר G-math