מי מול הצלע הגדולה?
הכרות 
  
מישפטים 10, 11 דנים בשתי צלעות / זוויות במשולש.


הזווית הגדולה היא מול הצלע הגדולה מהשתיים ולהפך.

הזיזו  את הנקודות האדומות
מי הצלע הגדולה ביותר במשולש?
מה ניתן להגיד על  הזווית שמולה?
מי הזווית הקטנה במשולש? והצלע מולה?


משפטים

 
5. 
  סכום כל שתי צלעות במשולש, גדול מהצלע השלישית.

 
  10.  
במשולש (שאינו שווה צלעות), מול הצלע הגדולה יותר, מונחת זווית גדולה יותר.

  11.   משולש (שאינו שווה זוויות), מול הזווית הגדולה יותר , מונחת צלע גדולה יותר.
 
תירגול
   
במשולש ABC :
AB = 5, AC = 8. מה יכול להיות הקף משולש ABC?
  אני אומר ש: הזווית הבינונית במשולש, נמצאת מול הצלע הבינונית במשולש.   כל צלע במשולש גדולה מהפרש שתי הצלעות האחרות.
14   17   26         נכון    לא נכון      נכון   לא נכון    
                                                                                            חזרה למשפטים