ריבוע  
   הכרות
         
  
ריבוע - מרובע משוכלל.


   מצולע משוכלל - מצולע שכל צלעותיו שוות זו לזו וכל זוויותיו שוות זו לזו.

   משפטים
         
 
בריבוע מתקיימות כל תכונות המלבן והמעוין.
  תירגול

                                                                  ריבוע:  נכון? לא נכון?
שני משולשים ישרי זווית, שווי שוקיים וחופפים. הצמידו יתר ליתר בהתאמה. מה קיבלתם?הניעו באמצעות הגקודות האדומות
תכונה  נכון  לא נכון 
1. אלכסוני ריבוע חוצים זה את זה.  
2. מרובע שאלכסוניו חצים זה את זה הוא ריבוע.       
3. אלכסוני ריבוע חוצים את זוויות הריבוע.       
4. מרובע שאלכסוניו חוצים את זוויותיו הוא ריבוע.       
5. מרובע שצלעותיו שוות זו לזו הוא ריבוע.       
6. אם נחבר בזו אחר זו אמצעי צלעות של מלבן, נקבל ריבוע.       
7. אם נחבר בזו אחר זו אמצעי צלעות של ריבוע נקבל ריבוע      
 
     
                                                                                       
אני אומר ש: לפעמים אפשר לדבר על דברים שלא קשורים למתמטיקה. נכון? לא נכון?
                                                 חזרה למשפטים                                © כל הזכויות שמורות לאתר G-math