משפט פיתגורס Kapitolinischer Pythagoras adjusted.jpg
582 - 496 לפני הספירה.
משייכים לפיתגורס את המצאת המונח פילוסופיה.
 הכרות

 משפט פיתגורס דן אך ורק במשולש ישר זווית.
 למשפט פיתגורס יש גם משפט הפוך.


 
משפטי
ם

84 משפט פיתגורס: במשולש ישר זווית, סכום ריבועי הניצבים
       שווה לריבוע היתר.


85.
 
משפט פיתגורס ההפוך: משולש בו סכום ריבועי שתי צלעות
       שווה לריבוע הצלע השלישית הוא ישר זווית.

מה המרחק ביננו לבין האופק? בקרוב...
נניח שכדור הארץ הוא כדור. רדיוס כדור הארץ בקרוב הוא 6300 ק"מ.
את הנקודה
האדומה שעל המעגל גררו לאורך המעגל.
את הנקודה
האדומה הנוספת - גררו מעלה / מטה

מהו הקשר בין משפט פיתגורס והמרחק מהאופק?
האם  גרירת הנקודות משפיעה על המרחק שלנו מהאופק?
תירגול
לפי נתוני המשולש שווה השוקיים שבשרטוט, מהו אורך הגובה המשולש לבסיס?   אני אומר ש: אם במשולש ישר זווית
 
a2 + b2 = c2  אז
a + b = c
  בנתוני השרטוט (AB = 12.5
AD = 4.5), מהו ערך הזווית
a?
       נכון   לא נכון              
                                                                                 
                                                                                                חזרה למשפטים                                             © כל הזכויות שמורות לאתר G-math