אם המשולש שוו שוקיים, אז...

   הכרות

  שוקיים - שתי צלעות במשולש השוות זו לזו 
  בסיס - הצלע השלישית במשולש.


 
הזיזו  את הנקודות האדומות

  משפטים
 
3.    במשולש, מול זוויות שוות מונחות צלעות שוות.
   4. 
  במשולש שווה שוקיים זוויות הבסיס שוות זו לזו.
   6.    ב
משולש שווה שוקיים, חוצה זווית הראש, התיכון לבסיס
          והגובה לבסיס מתלכדים.

   
  ,תירגול  
   
AB = AC
בת כמה מעלות זווית a
?
אני אומר ש: משולש שווה שוקיים לא יכול להיות משולש ישר זווית. אם במשולש שווה שוקיים אחת הזוויות בת 600, אז המשולש שווה צלעות.
0        נכון   לא נכון   נכון   לא נכון     
                                                                                   
                                                                                                   חזרה למשפטים                                             © כל הזכויות שמורות לאתר G-math