אם... אז המשולש שווה שוקיים.
  משפטים

  7.
  אם במשולש חוצה הזווית הוא גובה, אז המשולש שווה שוקיים.

  8. 
 אם במשולש התיכון הוא גובה, אז המשולש שווה שוקיים.
 
  9.  משפט: אם במשולש גובה הוא תיכון, אז המשולש שווה שוקיים.

הזיזו  את הנקודות האדומות.
אחדו את הגובה  עם התיכון. מה קיבלנו?
תירגול
עבור איזה ערך של a יהיה משולש ABC משולש שווה שוקיים?   אני אומר ש: אם יש במשולש
שתי זוויות השוות זו לזו, אז המשולש שווה שוקיים.
  אם:  AB = AC,  AB^BD AC^CD  אז
משולש BDC שווה שוקיים.
0        נכון   לא נכון   נכון   לא נכון     
                                                                                 
                                                                                                חזרה למשפטים                                             © כל הזכויות שמורות לאתר G-math