קטע אמצעים במשולש
  הכרות


   קטע אמצעים - קטע המחבר אמצעי שתי צלעות במשולש.

AD = DC  ,  AE = EB

  משפטים
 
14.  קטע אמצעים במשולש מקביל לצלע השלישית ושווה למחציתה
.
  15.  ישר החוצה צלע אחת במשולש ומקביל לצלע שניה, חוצה
         את הצלע השלישית.

  16.  קטע שקצותיו על שתי צלעות משולש, מקביל לצלע
         השלישית ושווה למחציתה הוא קטע אמצעים.

   AD = DC,  DE = BE/2
הניעו את הנקודה האדומה.
DE  קטע אמצעים?
תירגול
         
חוצה זווית במשולש נחצה על ידי קטע האמצעים המתאים      אני אומר ש: קטע במשולש היוצא מאמצע צלע, מקביל לצלע אחרת ושווה למחציתה-הוא קטע אמצעים.   תיכון במשולש נחצה על ידי קטע האמצעים המתאים.
נכון   לא נכון             נכון   לא נכון          נכון    לא נכון  
                                                                                            
                                                                                     חזרה למשפטים                                   © כל הזכויות שמורות לאתר G-math