מעוין  
הכרות 
 

מעוין - מרובע שכל צלעותיו שוות זו לזו.

 

משפטים

33.  במעוין האלכסונים חוצים את הזוויות.

34.  מקבילית שבה אלכסון הוא חוצה זווית היא מעוין.

35.  במעוין האלכסונים מאונכים זה לזה.

36.  מקבילית שבה האלכסונים מאונכים זה לזה היא מעוין.

  לפניכם שני משולשים שווי שוקיים וחופפים. הצמידו  בסיס לבסיס. הניעו באמצעות הגקודות האדומות. מה קיבלתם?
תירגול
   
במעוין שבשרטוט, מהו ערכו
 של 
x?
  אני אומר ש: מעוין הוא גם מקבילית. לכן כל מה שנכון  למקבילית, נכון גם למעוין.   האם המרובע בשרטוט, מעוין?
0          נכון     לא נכון             כן    לא      
                                                                             
                                                                                                חזרה למשפטים                                             © כל הזכויות שמורות לאתר G-math