מלבן  
   הכרות


   מלבן - מרובע שכל זוויותיו ישרות.


 

   
משפטים

 
37. 
 אלכסוני המלבן שווים זה לזה.

  
38.   מקבילית שבה האלכסונים שווים זה לזה היא מלבן.
  משולשים ישרי זווית חופפים. הצמידו יתר ליתר. מה קיבלתם? הניעו נקודות אדומות. ומצולעים
   
תירגול
   
הקף המלבן - 30. מה אורך הצלע הנוספת?      אני אומר ש: מרובע עם שתי זוויות נגדיות ישרות, הוא מלבן.   ABCD מלבן. AE = 2.
מהו אורכו של BD
?
0                 נכון   לא נכון        0   
                                                                                                חזרה למשפטים  
 © כל הזכויות שמורות לאתר G-math