מקבילית
     הכרות
  
   מקבילית
- מרובע שכל שתי צלעות נגדיות בו שוות זו לזו.


 שני המשולשים - חופפים. הצמידו במנוגד (באמצעות   
 הנ
קודות)  צלע כחולה לצלע כחולה. מה קיבלתם?
 תוכל להוכיח באמצעות היישומון משפטים 26 - 28

  משפטים

  26.   במקבילית כל שתי זוויות נגדיות שוות זו לזו.

  27.
   במקבילית כל שתי צלעות נגדיות שוות זו לזו. 

  28.   במקבילית האלכסונים חוצים זה את זה.

   משפטים הפוכים

  29.   מרובע שבו כל זוג זוויות נגדיות שוות הוא מקבילית.  

  30.   מרובע שבו כל שתי צלעות נגדיות שוות זו לזו הוא מקבילית.

 
31.   מרובע שבו זוג צלעות מקבילות ושוות הוא מקבילית.

  32.   מרובע שאלכסוניו חוצים זה את זה הוא מקבילית.

   
תירגול
   
במקבילית שבשרטוט  AB = DE
מהו ערך 
β + g ?
  אני אומר ש: מרובע בו זוג אחד של צלעות - מקבילות, והזוג השני -שוות, המרובע הוא מקבילית.   מהי הזווית בין
חוצי זוויות סמוכות במקבילית?
0          נכון   לא נכון         
                                                                
                                                                                                   חזרה למשפטים                                             © כל הזכויות שמורות לאתר G-math