מעגל וזוויותיו  
משפטים

69.  במעגל, זווית היקפית שווה למחצית הזווית המרכזית
       הנשענת על אותה הקשת.

70.  במעגל, לזוויות היקפיות שוות קשתות שוות ומיתרים שווים.

71.  במעגל, לקשתות שוות מתאימות זוויות היקפיות שוות.

72.  במעגל, כל הזוויות ההיקפיות הנשענות על מיתר מאותו צד
       של המיתר  שוות זו לזו.

73.  זווית היקפית הנשענת על קוטר היא זווית ישרה .

74.  זווית היקפית בת 900 נשענת על קוטר.

75.  במעגל, זווית פנימית שווה למחצית סכום שתי הקשתות
       הכלואות בין שוקי הזווית ובין המשכיהן.

76.  במעגל, זווית חיצונית שווה למחצית הפרש שתי הקשתות
       הכלואות בין שוקי הזווית ובין המשכיהן.

כתבו במשבצת  מתחת לעל ישומון את מספר המשפט אליו מתייחס היישומון, לפי המספור
משמאל. לפעמים יש שני משפטים המתאימים לאותו היישומון.
בכל הישומונים ניתן לנייד את הנקודות האדומות.
   
תירגול
   
נתון מעגל שמרכזו O. לפי נתוני השרטוט, חשבו את ערכה של זווית BOD.   אני אומר ש: זוויות הקפיות הנשענות על מיתרים השווים זה לזה, שוות זו לזו.   O מרכז המעגל.
 זווית C שווה 900,
מהו גודלה של זווית ABD?
         נכון   לא נכון                  
                                                                                    
                                                                                חזרה למשפטים                                   © כל הזכויות שמורות לאתר G-math