מעגל ומיתר  
משפטים

64.  מיתרים השווים זה לזה נמצאים במרחקים שווים ממרכז המעגל.

65.  מיתרים במעגל אחד הנמצאים במרחקים שווים ממרכזו, שווים זה לזה.

66.  במעגל, אם מרחקו של מיתר ממרכז המעגל קטן יותר ממרחקו
       של מיתר אחר, אז מיתר זה ארוך יותר מהמיתר האחר.

67.  האנך ממרכז המעגל למיתר,
       חוצה את המיתר,
       חוצה את הזווית המרכזית המתאימה למיתר
       וחוצה את הקשת המתאימה למיתר.

68.  קטע ממרכז המעגל החוצה את המיתר, מאונך למיתר.
מיתרים שווים נמצאים במרחקים שווים ממרכז המעגל.
אם נגדיל מיתר פי שניים, האם המרחק ממרכז המעגל יקטן פי שניים?
האם יש קשר בין יחסי אורכי המיתרים ומרחקם ממרכז המעגל?

לבדיקה הניעו את הנקודה על 
ratio.
 
   
תירגול
   
אורך המיתר  - 6 ס"מ, מרחקו ממרכז המעגל - 4 ס"מ.    
מהו  אורך קוטר המעגל?
  אני אומר ש: המיתר הארוך ביותר במעגל, הוא קוטר המעגל.   O מרכז המעגל.
 AD=DB  DO=OE.
מיהו המיתר הארוך מהשניים,
AB או AC?
         נכון   לא נכון                  
                                                                                    
                                                                                                חזרה למשפטים                                   © כל הזכויות שמורות לאתר G-math