מעגל ומשיק    
הכרות 


  משיק למעגל: ישר שיש לו רק נקודה משותפת  אחת עם המעגל.
 
  הנקודה המשותפת לישר ולמעגל מכונה: נקודת ההשקה
  או נקודת המגע.

  כאשר ישר ומעגל
משיקים זה לזה, אפשר גם לומר
  שהם
נוגעים זה בזה.
  בין ישר ומשיק
גררו  מעלה מטה את הנקודה
האדומה שעל הישר.
                   זווית בין משיק ומיתר
            גררו את הנקודות
האדומות.
                       מיצאו שלשה:
 t   הזווית הכלואה בין המשיק והמיתר
 t   הקשת הכלואה בין המשיקיהמיתר.
 t   הזווית ההקפית הנשענת על הקשת
       שבין  המשיק והמיתר.
האם קיימת שלשה יחידה כזו לכל מיתר ולמשיק המתאים?
   

 
משפטים

 77.  המשיק למעגל מאונך לרדיוס בנקודת ההשקה.

 78.  ישר המאונך לרדיוס בקצהו, הוא משיק למעגל.

 79.  זווית בין משיק ומיתר, שווה לזווית ההיקפית
        הנשענת על מיתר זה מצידו השני.

 80.  שני משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה, שווים זה לזה.

 81.  קטע המחבר את מרכז המעגל לנקודה ממנה יוצאים שני משיקים
       למעגל, חוצה את הזווית שבין המשיקים.

     
תירגול
   
נתון מעגל O ושני משיקים.
בת כמה מעלות זווית
a?   
  אני אומר ש:  גם המשפט ההפוך לזווית בין משיק ומיתר נכון:  אם הזווית בין ישר ומיתר שווה לזווית ההקפית הנשענת על המיתר מצידו השני, אז הישר משיק למעגל.
  בשרטוט: מעגל O ושני משיקים.
a = 300.  מהו ערכה של   b?
0          נכון   לא נכון               0     
                                                                                    
                                                                                                חזרה למשפטים                                                           © כל הזכויות שמורות לאתר G-math