קטע מרכזים    
הכרות 


קטע מרכזים: קטע המחבר מרכזי שני מעגלים.
  נתונים שני מעגלים. ניתן לגרור את המעגלים או את מרכזיהם.
כמה מצבים הדדיים יתכנו בין שני המעגלים?
בטאו את מצבים אלו באמצעות  הרדיוסים. וקטע המרכזים.

 


נתונים שני מעגלים. ניתן לגרור את המעגלים או את מרכזיהם.
 מהן תכונות קטע המרכזים
?<> 
משפטים

  82.  קטע המרכזים של שני מעגלים נחתכים, חוצה את המיתר
        המשותף ומאונך לו.

 83.  נקודת ההשקה של שני מעגלים המשיקים זה לזה,
        נמצאת על קטע המרכזים או על המשכו.

     
תירגול
     
  CB קוטר מעגל שמרכזו O.
AO = 12. מעגל G משיק לשלושת המעגלים שבשרטוט.
 
מהו אורך הרדיוס של מעגל G?
  אני אומר ש:  שני מעגלים משיקים זה לזה כאשר סכום אורכי הרדיוסים שלהם קטן מאורך קטע המרכזים.
  בשרטוט שלושה מעגלים.שמרכזיהם O,M,G. כל אחד מהמעגלים משיק לשני המעגלים האחרים.
רדיוס מעגל O הוא 5 ס"מ.
מהו הקף המשולש OEM?
         נכון   לא נכון               ס"מ    
                                                                                    
                                                                                                חזרה למשפטים                                                           © כל הזכויות שמורות לאתר G-math