מעגל - הכרות  
הכרות 


 משמאל כתובה רשימת מונחים. כולם חלקי המעגל.

מתחת לכל מונח נמצאת נקודה.

גררו כל נקודה לתוך המעגל המתאים לה מכולם.

לחיצה על כפתור בדיקה תספר לכם אם דייקתם.


משפטים

60
דרך כל שלוש נקודות שאינן על ישר אחד עובר מעגל אחד ויחיד.

61.  במעגל, שתי זוויות מרכזיות שוות זו לזו אם ורק אם שתי הקשתות המתאימות להן שוות זו לזו.

62
. במעגל, שתי זוויות מרכזיות שוות זו לזו אם ורק אם שני ההמיתרים המתאימים להם שווים זה לזה.

63. במעגל, מיתרים שווים זה לזה אם ורק אם שתי הקשתות המתאימות להם שוות זו לזו.
תירגול
   
AC  ו  BD  הם קטרים במעגל O.
מהי הצורה ABCD.
  אני אומר ש: שלוש נקודות על מעגל
יכולות להיות על ישר אחד.
  לפניכם מעגל שמרכזו בנקודה A.
מהו גודל הזווית המרכזית A?
         נכון   לא נכון         0       
                                                                                    
                                                                                                חזרה למשפטים                                                                     © כל הזכויות שמורות לאתר G-math