מעגל ומצולע  
הכרות 


  מצולע משוכלל - מצולע  שכל צלעותיו שוות וכל זוויותיו שוות.

  חוצה זווית: קרן היוצאת מקדקוד הזווית ומחלקת אותה לשתי זוויות שוות.
   הזיזו את הנקודות האדומות ובדקו אם נשמרות תכונות חוצה הזווית (הקו הכחול).

 
משפטים

 56.  ניתן לחסום מרובע במעגל אם ורק אם סכום זוג זוויות נגדיות שווה ל - 1800.

57.  מרובע קמור חוסם מעגל אם ורק אם סכום  שתי צלעות נגדיות שווה לסכום שתי 
       הצלעות הנגדיות האחרות.

58.  כל מצולע משוכלל אפשר לחסום במעגל.

59.  בכל מצולע משוכלל אפשר לחסום מעגל.

   
תירגול
   
AD חוצה זווית A.
בת כמה מעלות זווית
a?   
  אני אומר ש: מקבילית בה אחד האלכסונים הוא גם חוצה זווית, היא מעוין.   במשולש AB = AC, ABC .
הזווית בין שני חוצי זוויות הבסיס - 1200. מהו גודל זווית הראש?
0          0נכון   לא נכון               0     
                                                                                    
                                                                                                חזרה למשפטים                                                                     © כל הזכויות שמורות לאתר G-math