כששני  ישרים  מקבילים נחתכים על ידי ישר שלישי

   הכרות

  
ישרים מקבילים זה לזה - שני ישרים במישור שאין להם אף נקודה משותפת.

 
 משפטים

  25.   משפט:   אם שני ישרים מקבילים נחתכים על ידי ישר שלישי אז:

                        א.      כל שתי זוויות מתאימות שוות זו לזו.

                        ב.      כל שתי זוויות מתחלפות שוות זו לזו.

                        ג.        סכום כל זוג זוויות חד-צדדיות הוא 1800.

   המצולע בשרטוט משוכלל.
יש קשר בין מספר הצלעות וקיום צלעות מקבילות במצולע?
ניתן להזיז את הנקודות שעל המחוון.
   תירגול 
   
.AB = AC   AB || DE.  
 מהו ערכה  של זווית
α?
  אני אומר ש: כאשר קו ישר חותך שני ישרים מקבילים, כל הזוויות החדות שוות זו לזו.   a || b
מהו ערכה של  g?
0         נכון    לא נכון     0   
                                                                                                חזרה למשפטים