חוצה זווית - מקום גיאומטרי  
 הכרות 


  מרחק נקודה מישר - אורך הקטע היוצא מהנקודה ומאונך לישר.

  חוצה זווית: קרן היוצאת מקדקוד הזווית ומחלקת אותה לשתי זוויות שוות.
   
חוצה זווית


שלושה חוצי זווית במשולשהזיזו את הנקודות האדומות ובדקו אם נשמרות תכונות חוצה הזווית (הקו הכחול).
  משפטים

  47.  כל נקודה על חוצה זווית נמצאת במרחקים שווים משוקי זווית זו.

  48.  אם נקודה נמצאת במרחקים שווים משני שוקי זווית,
         אז היא נמצאת על חוצה הזווית.

   
 תירגול
   
AD חוצה זווית A.
בת כמה מעלות זווית
a?   
  אני אומר ש: מקבילית בה אחד האלכסונים הוא גם חוצה זווית, היא מעוין.   במשולש AB = AC, ABC .
הזווית בין שני חוצי זוויות הבסיס - 1200.מהו גודל זווית הראש?
0          0נכון   לא נכון               0     
                                                                                         
                                                                                                                                      חזרה למשפטים                                                 © כל הזכויות שמורות לאתר G-math