משולשים חופפים
 הכרות 
 
איך יכסו משולשים חופפים זה את זה?   במשולשים חופפים

                                                            מול צלעות שוות מונחות זוויות שוות.

                                                            מול ז
וויות שוות מונחות צלעות שוות.
 

 
 משפטים
 
17.    משפט חפיפה צ.צ.צ.

    18.   משפט חפיפה ז.צ.ז.

    19.   משפט חפיפה צ.ז.צ.

    20.   משפט חפיפה: שתי צלעות והזווית שמול הצלע הגדולה מבין השתיים.
המשולשים חופפים? נסו להניחם זה על גבי זה.
במשולש הירוק: אדומה לסיבוב,  ירוקה להזזה.
במשולש הכחול ניתן להזיז שתי נקודות.
 תירגול 
 
נתון:  d = b , BC = DF , x = g. מי הנכון?
             א.   AB = EF      ב.  AB = DE
  אני אומר ש: אם שני משולשים שווים בשתי זוויות ובצלע אחת שלהם, אז המשולשים חופפים זה לזה.
א    ב      נכון   לא נכון     
                                                                                         
                                                                                                            חזרה למשפטים                                                          © כל הזכויות שמורות לאתר G-math