אנך אמצעי - מקום גיאומטרי  
 הכרות 


  אנך אמצעי לצלע של המשולש - ישר שעובר דרך אמצע הצלע ומאונך לה.

  למשולש שלושה אנכים אמצעיים.     
   ED אנך אמצעי במשולש ABC


שלושת האנכים האמצעיים במשולש נחתכים בנקודה O.
הזיזו את קדקודי המשולש.
מתי הנקודה O על צלע במשולש?
בכמה מצבים יחסית למשולש יכולה להיות הנקודה O? מה תוכלו לומר על כל מצב כזה?

 
משפטים

51.  כל נקודה הנמצאת על האנך האמצעי של קטע , נמצאת במרחקים שווים מקצות הקטע.

52.  כל נקודה הנמצאת במרחקים שווים מקצות קטע, נמצאת על האנך האמצעי לקטע.
   
 תירגול
   
DE אנך אמצעי לצלע AC.
FE אנך אמצעי לצלע BC.
מהו הערךך של
α+β
?   
  אני אומר ש: אם שלושת האנכים האמצעיים של משולש נפגשים על אחת מצלעותיו, המשולש ישר זווית.   HE אנך אמצעי לצלע AC.
GF אנך אמצעי לצלע AB. האנכים האמצעיים נחתכים בנקודה D.
CD = 1.76
. מה אורך BD?
0          נכון   לא נכון                   
                                                                                                חזרה למשפטים  
 © כל הזכויות שמורות לאתר G-math