גליון וסטטיסטיקה - Spredsheet
לומדים         GeoGebra

בבנייה  גליון שעור 4 - סטטיסטיקה
Geogebra מציעה אוצר כלים סטטיסטיים.
 ניתוח משתנה בודד
1. בתא A1 בגיליון  נרשום 2.
2. בתא A2 נרשום: A1+3=  ו Enter.
3. נעמוד על תא A2 ונגרור את הריבוע בימין למטה עד תא A10.
  שימו לב למספרים שנרשמו.
4. נסמן את טור A באמצעות הקלקה על האות A שבראש הטור.
5. מהכלים נבחר ניתוח משתנה בודד. נקליק על הכפתור.

ראו מה קיבלנו לאחר ההקלקה על כפתור זה.
בשמאל הלוח אנו מקבלים מידע על ממוצע, חציון ועוד.
שימו לב: גרף התוצאה לא תלוי בלוח השרטוט.
בתמונת ההיסטוגרם שקיבלנו ישנם מספר כפתורים. כל אחד מהכפתורים  פותח אפשרויות נוספות.
 

בחלון המשתנה הבודד, למעלה מופיעה השורה:
♦ נניד את  כפתור הסרגל מחלקות.
♦  נקליק על הכפתור  מימין הכתוב היסטוגרמה. נבחר בסרטוט בתיבה
 

תפקיד הקווים משמאל לימין:
1. הערך המינימלי של המשתנה.
2. ערך הרבעון הראשון.
3. החציון
4. הרבעון השלישי.
5. הערך המקסימלי של המשתנה.
 
 בניית היסטוגרם
1. בתא A1 בגיליון  נרשום 1.
2. בתא A2 נרשום: 2.
3. נעמוד על תא A1 ונגרור את העכבר  כך שיסומן גם תא A2.
נגרור את הריבוע בתא
A2 למטה מימין עד תא A6 ובכלל.
4. נרשום בטור B: בתא B2 נרשום  2, בתא B3 נרשום 4, בתא B4  נרשום 5, בתא B5 נרשום 5 ובתא B6 נרשום 2. Enter
5. נסמן את טור A, בכפתור הימני של העכבר  צור --> רשימה (list1).
6. נסמן את טור B, בכפתור הימני של העכבר  צור --> רשימה (list2).
7. בשורת הקלט נכתוב : [Histogram[list1,list2
8. כאשר נתחיל  לכתוב Histogram בשורת הקלט, תופיע השלמה אוטומטית לפקודה. נבחר בהשלמה. השדה השמאלי מסומן ואין צורך למחוק אותו. נכתוב בו list1. באמצעות ה tab נעבור לשדה הימני וגם פה אין צורך במחיקה. נכתוב list2.
שרטוט היסטוגרם מסוג זה דורש תכנון מראש של לוח השרטוט.
 
א.  מהו תפקידה של list1?  מהו תפקידה של list2?
ב.  שנו מספרים בטור B. האם יש לכך השפעה על ההיסטוגרם?
ג.  מחקו את
list2, הוסיפו בטור B שלושה מספרים. צרו מחדש את המשתנה list2.
   
הפעילו את פקודת Histogram. מהי החוקיות?
ד. מחקו את
list2 ודאגו שמספר המשתנים בטור B ישווה למספר המשתנים בטור A.
   
צרו את המשתנה list2. הפעילו את פקודת Histogram. מה קיבלתם?
      דף הבית                                                                                    שעור 3                                                                                  תוכן העניינים