תכונות טבלה - Spredsheet
לומדים         GeoGebra

גליון שעור 3 - נגזרת ושיפוע המשיק לפונקציה

ערך הנגזרת של פונקציה (f(x  בנקודה ((x,f(x) שווה לשיפוע המשיק לפונקציה בנקודה ((x,f(x). נמחיש זאת.
  נשרטט גרף של פונקציה.
  נעביר משיק לפונקציה דרך נקודה שעל הפונקציה.
  ניצור רצף נקודות שלערך
x שלהן, מותאם שיפוע המשיק לפונקציה עבור אותו ה  x.
הפעילות מתבצעת בלוח התוכנה תחת הוראה 8.
1.  בלוח הקלט נכתוב:  f(x) = 2x^3-3x^2-1 . נצבע את גרף הפונקציה באדום (עכבר ימני על הגרף, תכונות --> צבע).
2.    בחלון סרגל הגרירה: מינימום 1-.      מקסימום 1.      הוספה 0.3     נכוון  (לאחר הקלקה על החץ משמאל).a= -1 
3.  בלוח הקלט נגדיר נקודה: ((P=(a,f(a  
4.    העברת משיק ל (f(x :ניגע עם העכבר בנקודה P ולאחר מכן בגרף הפונקציה. לפי החלון האלגברי: שם המשיק b. 
5.  שיפוע (בטור של הזווית). נקליק על המשיק. בטור האלגברי ייווצר משתנה m המייצג את שיפוע המשיק  (או בלוח הקלט (m=Slope(b).
6.  בלוח הקלט נבנה נקודה:  (De=(a,m  .  בתכונות,  גדיר את צבע הנקודה - כחול.
הנקודה
De מתאימה ל x את שיפוע המשיק בנקודה ((x,f(x).
7.  עכבר ימני על De .  נבחר רשום בגיליון. נסגור את החלון שנפתח.
8.  נגרור את הנקודה בסרגל הגרירה פעם אחת בלבד מ 1- ל 1. 
 
 
9.  נכסה עם העכבר את ערכי הטבלה בטורים A ו B (משורה 2 עד שורה 8) ובעכבר הימני נבחר : צור  --> רשימת נקודות.
ראו את לוח השרטוט. ראו את הלוח האלגברי.
10.  בחלון הקלט נכתוב:  [g(x)=FitPoly[list1,3. ראו את הפולינום (g(x הן בחלון האלגברי והן בלוח השרטוט.
לפקודה FitPoly שני פרמטרים: 1. רשימת נקודות.    2. מעלת פולינום.   תוצאת הפקודה: פולינום מקורב לנקודות הנתונות והגרף שלו. הפולינום המתקבל, לא בהכרח מכיל את הנקודות.
11.  ניתן להוסיף בלוח הקלט את הפקודה : (h(x)=f'(x.
 
 
   דף הבית                                                                         שעור 2שעור 4                                                                  תוכן העניינים