טבלה
לומדים          GeoGebra

גיליון - שעור 1

גאוגברה מאפשרת חלון ובו גיליון. הגיליון הוא טבלה ויש לו תכונות המזכירות את אקסל.
הגיליון "משוחח" עם לוח השרטוט ולוח הקלט.

בעיה: מהו השטח המקסימלי של מלבן שהקפו 20 ס"מ?

התרה: כיוון שהקף המלבן 20 ס"מ, סכום אורכי האורך והרוחב 10 ס"מ.

שלבי הפתרון:
¨ נבנה מלבן המתאים לבעיה.
¨ נמחיש באמצעות גרף את הקשר (קיום פונקציה) בין אורך צלע  המלבן ובין שטח המלבן.
¨ נראה בגיליון את המספרים של אורכי צלעות המלבן ושטחו..

נכשיר את לוח התוכנה.

1. ביטול הסריג:  תצוגה --> סריג.

2. נקליק על לוח הסרטוט בעכבר הימני. בחלון נבחר לוח סרטוט.
    נבחר את הממדים כפי שהם כתובים בציור.
        

 
כפתור בלוח הגרפי
3.
סרגל גרירה
נקליק ובמסך שנפתח: מינימום 0, מקסימום 10, הוספה 0.5 והחלה
a
ייצג אורך צלע  במלבן.      10-aייצג את הצלע האחרת.
4. עכבר ימני על סרגל הגרירה ועל קיבוע עצם.
5. בלוח הקלט נכתוב 4 פקודות, בינהן אנטר
(
D=(0,10-a) , C=(a,10-a) , B=(a,0) , A=(0,0
6. נקליק על D ,C ,B ,A. נחזור ונקליק על A.
7. הניעו את הכפתור בסרגל a. מה ההשפעה על המלבן?
8. בלוח הקלט :  ((N=(a,a*(10-a  עכבר ימני על N ובחירה  בעקבות.
מה נוצר כאשר מניעים את הכפתור בסרגל a?
9. נגדיר בלוח הקלט: s=a*(10-a) , l=10-a
10. נביא את כפתור a לשמאל.  a=0.
11.  תצוגה --> גיליון. ראו את שנוסף.
הקליקו על הגיליון והתבוננו בסרגל הכלים.
הקליקו על לוח הסרטוט והתבוננו בסרגל הכלים
12. בלוח האלגברי, עם עכבר ימני נבחר ב    a , l , s - גליון.
13. נסגור את החלון האלגברי(תצוגה). יתכן ויש צורך  לסדר שוב את מערכת הצירים
14. נזיז פעם אחת בלבד את הכפתור לאורך סרגל a. ראו את הגיליון.
 

נסו להמחיש בעיית מקסימום / מינימום נוספת.

דף הבית                                                                  תוכן הענייניםשעור 2                                                                    תוכן העניינים