יצירת גרף סינוס לפי מעגל היחידה
לומדים          GeoGebra

שעור 9 - חקירת פונקצית Sinus

 שרטוט גרף פונקצית הסינוס על פי הגדרתה באמצעות מעגל היחידה.

נתאים את מערכת הצירים לציור פונקצית הסינוס.


1.  נעמוד בלוח השרטוט ונקליק על הכפתור הימני בעכבר.. יופיע השרטוט משמאל.

2. נבחר בלוח השרטוט (מוקף באדום)..

3.  בחלון שנפתח יש כותרות:  .  נבחר ב: ציר
x.

4.
ביחידות נבחר ב p. ניתן לשנות ל 2/p , למשל.

5. נסגור את החלון באמצעות הקלקה עך X הנמצא  מימין לסרגל בסעיף 2.
כפתור בלוח הגרפי
3.  הזזה נגרור את לוח הסרטוט שמאלה, ש יהיה כתוב מימין ציר x.
4. בסרגל הקלט נכתוב: x^2 + y^2 = 1
5. ניצור 3 נקודות:
A - על ציר x בכיוון החיובי.
B- ראשית הצירים.
C- על המעגל (בשלב 4). ברביע הראשון.
6. נקליק בכיוון השעון על  C, B, A. יצרנו זווית a.

7. בשדה הקלט נכתוב:  ((S= (a,y(C.
לכתיבת נקליק על סימן a בימין לוח הקלט.
8. ניידו את הנקודה C וראו  את ההשפעה על S.
9. רוצים לראות את גרף הסינוס?
נעמוד על S, נקליק על העכבר הימני ונבחר ב: עקבות. ננייד את C.
מחיקת הגרף שיצרנו אפשרית רק באמצעות אתחול התוכנה ().
10

נשפר את חזות הגרף.באמצעות הסתרת התוויות מהנקודות C ,B ,A
נקליק בעכבר הימני על הנקודות ונבחר בהצג תווית.


 

איך נשרטט את גרף הפונקציה:

y = cosx  ? 

  דף הבית                                                       שעור 8 שעור 10                                                        תוכן העניינים