"שלט רחוק" ואנימציה
לומדים           GeoGebra

שעור 8 - חקירת פונקציה ממעלה שנייה
y = ax2 + bx + c

נרצה לחקור את השפעת  c ,b ,a על גרף הפונקציה.
GeoGebra מאפשרת עבודה עם פרמטרים.
הכלי המאפשר לנו לעבוד עם פרמטרים מכונה סרגל גרירה.

  y = ax2 + bx + c  
כפתור בלוח הגרפי
1.  סרגל גרירה נקליק במקום כלשהו. בלוח שיפתח,
נסמן בתחתית - החלה.
2. נקליק בשני מקומות נוספים. כך שיווצרו שני סרגלי גרירה נוספים.
3. "נשחרר" את העכבר.
4.   בעכבר ימני, נקליק על אחד הסרגלים. בלוח שיפתח
נקליק על קיבוע עצם. כך גם בשני הסרגלים הנוספים.
ביטול קיבוע העצם, מאפשר לנו לנייד את הסרגלים.
5.   נגרור  את הסרגלים כך שיהיו מונחים זה תחת זה, בשמאל הלוח,
בפינה הימנית למעלה.
6. בלוח הקלט (למטה במסך) נכתוב y = a x^2 + b x + c ונסיים באנטר.
7. את הנקודות בלוח הגרירה ניתן להזיז לאורך סרגל הגרירה. נסו וראו.
8. ניתן לצבוע את הפונקציה. נעמיד את העכבר על גרף הפונקציה ועם הכפתור
הימני נבחר בתכונות.
9. עמדו על סרגל a והקליקו בעכבר הימני.  בחרו בהפעלת הנפשה.
איזה יופי!
10. בחירה נוספת בהפעלת הנפשה, תעצור את האנימציה.
 

מהי השפעתו של כל פרמטר - a,b,c על צורת גרף הפונקציה?

 
דף הבית שעור 7   שעור 9                                      תוכן העניינים