יצירת מלבן
לומדים         GeoGebra

שעור 7 - מלבן

 
יצירת מלבן
כפתור בלוח הגרפי
1.   נקליק 4 פעמים וניצור מלבן באמצעות הסריג הפרוש על פני הלוח.
נקליק  שוב בנקודה A.
2. "נשחרר" את העכבר.
3.  נקליק על נקודה A ונגרור אותה. הצורה שנקבל שוב אינה מלבן.  

בניית מלבן
 
כפתור בלוח הגרפי
1.  קטע נקליק פעמיים, מימין לשמאל (A מימין).
2. אנך דרך נקודה נקליק  בנקודה A ובקטע AB.
נקליק בנקודה B ובקטע AB.
3. נקודה נקליק  באנך העובר דרך B. מעל B.
4. מקביל  דרך נקודה נקליק בנקודה C ועל הקטע AB.
5.  חיתוך נקליק בנקודת החיתוך של המקביל דרך C
והאנך דרך A.
6. נקליק על D ,C ,B ,A. נחזור ונקליק על A.
7. נשחרר את העכבר.
8. נייפה את המלבן. נקליק בעכבר הימני על הישר העובר דרך CD
(מחוץ לקטע), ונבחר בהצג עצם. כך ננהג גם בשאר הישרים.
כך הישרים אינם נמחקים אלא הופכים ללא נראים.
9. נקליק בעכבר ימני על המלבן, נבחר בתכונות ובחלון שנפתח,
נעצב את המלבן.
10. האם המלבן יציב?

¨ מדוע המרובע שקיבלנו פה, הוא מלבן?

¨ מצאו דרכים נוספות לסרטוט מלבן יציב.

¨  סרטטו ריבוע.

דף הבית                                      שעור 6שעור 8                                                   תוכן העניינים