נקודת אמצע
לומדים       GeoGebra

שעור 5 - נקודת אמצע

לחצו על (חלון הביצוע למטה)  
  בימין המסך נקליק ב  4 מקומות שאינם על ישר אחד והקלקה נוספת בנקודה  הראשונה. ההקלקה בכיוון השעון. 
        קיבלנו מרובע (ניתן להתעלם מתת התפריט שנפתח).
   נקודת האמצע היא חלק מתפריט נקודה. נקליק במקום כלשהו על כל אחת מ 4 צלעות המרובע.
   נקליק על 4 נקודות האמצע באופן עוקב, ולסיום נחזור ונקליק בנקודה הראשונה.
נשחרר את הסמן מהשפעת הכפתור.
נניח את סמן העכבר על צלע של המרובע החדש ונסתכל בחלון האלגברי משמאל. נראה  (אולי נצטרך לגלול את החלון האלגברי
לראיית קטעים) רקע תכלכל סביב שם הקטע .
ביצוע     תצוגה אלגברית + לוח שרטוט
 

מה ניתן לומר על הצורה שקיבלנו?