בניית כלי
לומדים         GeoGebra

שעור 17 - בניית כלי
ניצור כלי אשר בהינתן שתי נקודות, ישלים אותן למלבן.

הצעה לצלמית הכלי:.

לבניית הכלי נשתמש בתת תפריט לסרגל הכלים: תהליך הבנייה: נבנה מלבן לפי 2 נקודות. לאחר מכן ניצור כלי המקבל בקלט שתי נקודות ובונה מלבן.

כפתור בלוח הגרפי
1. עכבר ימין על לוח הסרטוט לביטול הצירים.
ביטול סימון נקודות: אפשרויות --> הצמדת תוויות -->  לא לעצמים חדשים
2. נקליק  פעמיים (ליצירת קטע) בשני מקומות שונים.
3.  נעביר אנכים לקטע  שבנינו דרך כל אחד משני קצותיו.
4.    נקבע נקודה על אחד האנכים מ 3.
5. נעביר  אנך מהנקודה ב 4, לאנך מ  3.
6. נסמן את הנקודה הרביעית כחיתוך שני ישרים.
7. נסמן כמצולע את 4 נקודות המלבן. מסיימים בנקודה אותה סימנו ראשונה.
8. נסתיר את הישרים (3) ונשאיר את המצולע בלבד-עכבר ימין על הישר והצג עצם.
9. כלים-->יצירת כלי חדש. בחלון שנפתח

עצמי פלט: נבחר מרובע poly1 והבא
עצמי קלט
: נבחר A , B  (לבחירת שני עצמים, נלווה את הבחירה השנייה בלחיצה על shift). הבא
שם וצלמית: נבחר שם (מלבן) ניתן לבחור תמונה,
במסגרת דף זה לא נבחר,
 עזרה לכלי: נכתוב 2 נקודות., הקלקה על הצלמית  
סיום  

 
באתר http://highmath.haifa.ac.il/applets/line/line_equation.html
מתואר כלי מדרגה. מסמנים שתי נקודות והכלי משרטט בין הנקודות - מדרגה. נסו ליצור כלי זה.
 
    דף הבית                                                                                    שעור 16                                                                                   תוכן העניינים