כפתורים
לומדים         GeoGebra

שעור 16 - הכנסת שדה טקסט
נכיר כפתור נוסף:   תחת סרגל הגרירה.
כפתור בלוח הסרטוט
1. בשדההקלט נכתוב: f(x)=x^2 ראו את לוח הסרטוט.
2. בשדה הקלט נכתוב: (g(x)=f'(x  מה קיבלנו בלוח הסרטוט?
3.  נצבע את גרף הפונקציה (f(x באדום ואת גרף הנגזרת (g(x בכחול.
4.    נבחר מקום בלוח השרטוט ונקליק עליו. יפתח חלון:

ליד הערה נכתוב: =(f(x.   נקליק על הלשונית ליד עצם מקושר
ונבחר  (f(x. החלה.
5. בשדה הטקסט החדש שנוצר נכתוב x^3. ראו מה התרחש בלוח הסרטוט.

זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏. כנראה ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏
 
    דף הבית                                                                                    שעור 15שעור 17                                                                                   תוכן העניינים