כפתורים
לומדים         GeoGebra

שעור 15 - בניית כפתורים
היישום משמאל מאפשר לבחור בין נכון / לא נכון, מציע הסבר ומבצע אתScript  של גאוגברה או JavaScript כללי.
JavaScript היא שפה המאפשרת אינטרקטיביות.
רצף הפקודות מכונה
תסריט.
איך בונים כפתור ? ניתן לבנות על המסך בתוכנה משמאל.
תחת סרגל גרירה מופיע סמל הכנס כפתור. .
נקליק על הכנס כפתור ואז על מקום בלוח הסרטוט. מופיע חלון:


ליד הערה נכתוב טקסט שיופיע על הכפתור. נקליק על החלה.
נקליק בעכבר ימין על הכפתור שבנינו. נבחר תכונות --> תסריט.


תוצגנה 3 אפשרויות. כל אפשרות בה נבחר, תפתח חלון לכתיבת תסריט.
¨
בהקשה:  תסריט שיתרחש לאחר הקשה על הכפתור
¨ בעידכון:  תסריט שיתרחש כאשר ערך ההכפתור משתנה.
¨ JavaScript גלובלי: תסריט.

שימו לב:
¨
כאשר רושמים תסריט לכפתור,  פקודת ההשמה  היא :  SetValue
   
דוגמה: [SetValue[i,i+j  ולא סימן שוויון. או: [[SetValue[b,If[a>2,2,b. : אם a>2 קבע את ערך b ל 2, אחרת אל תשנה את הערך של  b.
¨  לאחר כתיבת התסריט, מקליקים על אישור וסגירה. ללא הקלקה על אישור, לא ישמר התסריט.
¨  למעשה, ניתן להפוך כל עצם בגאוגברה  לכפתור .
    
נקליק על עצם קיים בלוח הסרטוט בעכבר הימני ונבחר תכונות --> תסריט.

גם אם לא זוכרים באופן מדויק את הפקודה בה מעוניינים, ניתן להקיש את
התחלת הפקודה בשורת הקלט ולקבל עזרה או הצעות לגבי השלמתה וצורתה.
בניית היישומון המופיע למעלה.
בלוח השרטוט נבנה טקסט, 3 כפתורים: נכון, לא נכון ואתחול, 2 תמונות, אחת לנכון והאחרת ללא נכון.
נגדיר שני משתנים לוגיים:  b ,a ו c . תמונת הנכון תוצג  בתנאי ש a = false ו b = true
ותמונת הלא נכון תוצג בתנאי ש: a = true ו b = false. המשתנה c ישמש למחיקת ההסבר באתחול המסך.
בתחילה נגדיר a = true ו b = true כדי למנוע הצגת אחת משתי התמונות. לפני שבחרנו תשובה.
תפקיד כפתורי נכון ולא נכון, להציב את הערכים המתאימים ב a וב b.
סימונים: בתנאי, כאשר נבדוק את ערך a נכתוב a==true וכשנוסיף תנאי ונדרוש שיתקיימו שניהם,
נכתוב בין התנאים: && (מעל 7).

נוסיף כפתור נוסף, אף הוא מתחת לסרגל הגרירה: 
הכפתור ישמש אותנו להצגת הסבר או הסתרתו.
נקליק על סימן הכפתור  ולאחר מכן על לוח הסרטוט. יפתח חלון: 
בהערה נכתוב טקסט שיהיה גלוי וברשימת העצמים שתופיע לאחר הקלקה על הלשונית מימין נבחר עצם שיחשף
לאחר הקלקה על הכפתור ויעלם לאחר הקלקה נוספת. נקליק על החלה.
כפתור בלוח הסרטוט
1. נקליק ונכתוב:  נתאר כל ישר באמצעות  הפונקציה: y = mx + n. (צבע כחול, גודל בינוני, מודגש).
2. בשורת הקלט נגדיר :   a =true
1b = true111111111111111
111c = false1 1111111111111
3.  נבנה 3 כפתורים: נכון, לא נכון ואתחול.
כפתור --> תכונות --> טקסט
-->בינוני
4. נייבא תמונה שתייצג לא נכון ותמונה לנכון.
5. נקליק על כפתור נכון  ובעכבר הימני נבחר
תכונות --> תסריט --> בהקשה
נכתוב:
[SetValue[a,false
                  SetValue[b,true]

באותו האופן נקליק על כפתור לא נכון ונכתוב
SetValue[a,true[
                  SetValue[b,false[

:גם בכפתור האתחול נכתוב
SetValue[a,true[
   SetValue[b,true]
 SetValue[c,false[
6. בתנאי ההצגה  לתמונת לא נכון נכתוב:
[a==false) &&(b == true)
בתנאי ההצגה  לתמונת נכון נכתוב:
[a==true) &&(b == false)
    נכתוב: ישרים המקבילים לציר y לא ניתנים להצגה כזו. הכתוב יקרא  text2.
7.
כפתור להצגת הסבר (מתחת לסרגל הגרירה):
בהערה נכתוב הסבר ומרשימת העצמים נבחר text2.
זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏. כנראה ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏

כדי שההקלקה לא תגרום להזזת מקום לכפתורים, בתכונות של כל כפתור,  בסיסי בחרתי בקיבוע.
מסך התוכנה נבנה באמצעות  תצורות --> גאומטריה ולאחר מכן תצוגה --> שדה קלט --> הצג. 
תצורת גאומטריה מוסיפה מתחת לסרגל הכלים, סרגל נוסף: המאפשר עיצוב מסך בקלות..
אם נבנה עצם חדש על מסך השרטוט, תיווספנה אפשרויות לסרגל.
כאשר נציג בעיה במסך הסרטוט בגאוגברה, ניתן להשתמש בכפתור לחשוף/להסתיר את הפתרון.
    דף הבית                                                                                   שעור 14  שעור 16                                                                     תוכן העניינים