כפתורים
לומדים         GeoGebra

שעור 14 - כפתורים
נכיר כפתור המעלים עצמים מהמסך  ויכול לגרום להופעתם. כלומר, תסריט שיתרחש כאשר מתקיים התנאי.
כפתור בלוח הגרפי
1. בלוח הקלט נכתוב: f(x) = x^3-2 x^2+1. נצבע את גרף הפונקציה בכחול (עומדים על הגרף, כפתור ימני --> תכונות --> צבע)
2. הפונקציה (g(x תסמן את החלק בפונקציה בו היא עולה, כלומר את החלק בפונקציה בו נגזרת הפונקציה חיובית.
בלוח הקלט: ( g(x) = if(f'(x)>0,f. נצבע את הפונקציה
g באדום ונרחיב את הקו שלה (סגנון).
ניתן להשפיע על תכונות הפונקציה גם בעמידה על שם הפונקציה בלוח האלגברי ← מקש ימני בעכבר ← הגדרות.
כמה נחמד לגלות שאת פונקציית הנגזרת של
f פשוט מסמנים (f '(x
3.  הפונקציה (h(x תסמן את החלק בפונקציה בו היא יורדת, כלומר את החלק בפונקציה בו נגזרת הפונקציה שלילית.
בלוח הקלט:  נצבע את הפונקציה
h בירוק בהיר ונרחיב את הקו שלה. ( h(x) = if(f'(x)<0,f
4.
בתפריט שנפתח, נבחר:
נקליק בלוח השרטוט. בתבה שנפתחת,

5.   במשבצת הערה נכתוב תחומי עליה. נקליק בלשונית המוקפת במלבן מימין
בחר עצמים בבניה או בחר מהרשימה
ונבחר ב פונקציה
g.
אישור.
באמצעות הגדרות ניתן להשפיע על תכונות הכפתור.
6.   באותו האופן נבנה כפתור נוסף. בתבה הנפתחת: במשבצת הערה נכתוב תחומי ירידה. נקליק בלשונית מימין  בחר עצמים בבניה או בחר מהרשימה   ונבחר ב פונקציה h.
אישור.
תצוגה: שרטוט גרפים  תצורה: תצוגה אלגברית ,  שדה קלט

כאשר נציג בעיה במסך הסרטוט בגאוגברה, ניתן להשתמש בכפתור לחשוף/להסתיר את הפתרון.
    דף הבית                                                                                   שעור 13 שעור 15                                                                               תוכן העניינים