כיתוב - פתרון מערכת משוואות ממעלה ראשונה
לומדים         GeoGebra


המדריך  בבנייה - שיפור ועדכון.

שעור 13 - עיצוב הכתוב, צבעים דינמיים, תנאים ואליפסה
כפתור בלוח הגרפי
1. הקלקה במקום בו רוצים את הכתוב. בלוח שנפתח, עריכה נכתוב שלום. ואישור.  הכתוב ניתן לגרירה.
2. אפשרויות --> גודל גופן --> 16 נקודות. 
כיצד השפיע השינוי שעשינו על הכיתוב "שלום"?
כיצד השפיע השינוי שעשינו על כלל הכתוב במסך גאוגברה?
 
3. נקליק על הבמה בעכבר שמאל (לשחרר את הכתוב) ואח"כ בעכבר ימין. לוח סרטוט --> מתקדם --> (אולי נצטרך לגלול)  גודל גופן  תפריט --> נבחר 14 נקודות.
כיצד השפיע השינוי שעשינו על הכיתוב "שלום"?
כיצד השפיע השינוי שעשינו על כלל הכתוב במסך גאוגברה?
  
4. נקליק על הכתוב בעכבר ימין.  תכונות --> טקסט. השורה הראשונה

מאפשרת לנו לבחור  גופן (פונט) גודל, מודגש והטייה. נבחר גדול.
בחירה בצבע. נבחר צבע.
כיצד השפיע השינוי שעשינו על הכיתוב "שלום"?
כיצד השפיע השינוי שעשינו על כלל הכתוב במסך גאוגברה?
  
5. 2 נקודות חדשות בלוח השרטוט: A ו B.
6. נקליק על הכתוב בעכבר ימין.  תכונות --> מיקום.--> נקודת התחלה. נבחר A.
7. נגרור את הנקודה A. נגרור את השלום. האם יש הגבלה בגרירה?
 
 
גאוגברה היא תוכנה דינמית. גם צבע הכתוב יכול להיות כזה.
כפתור בלוח הגרפי
1. נבנה 3 סרגלי גרירה: a , b , c. מינימום 0,  מקסימום 1, הוספה 0.01
ניתן לבנות סרגל אחד
a ובתפריט עריכה --> העתקה ולאחר מכן להדביק פעמיים  (עריכה) ורק לשנות את השמות ל b ו .c.
2.   נכתוב שלום.
3 קליק על הכתוב בעכבר ימין.  תכונות --> מתקדם

באדום נכתוב
a. בירוק נכתוב b. בכחול נכתוב c. סגירה.
4. נגרור את הנקודה בסרגלים.
5 נעמיד על כל סרגל גרירה בנפרד את העכבר (או נקיף עם העכבר את שלושת הסרגלים) ובכפתור הימני נבחר הפעלת הנפשה.
בפינה השמאלית למטה כתוב RGB. נקליק על הלשונית ונראה שיש שיטות נוספות
לבניית צבעים.

 
כתיב מתמטי? קיים ומשוכלל. נכתוב נוסחה.
כפתור בלוח הגרפי
1. נקליק במקום בו רוצים את הנוסחה

נסמן משמאל לכתוב נוסחת
LaTeX ראו מה מופיע בעריכה.
2.  נקליק על הלשונית של נוסחת LaTeX:

למשל בשורשים ושברים נבחר
a/b.  בעריכה כתוב:  $ \frac{a}{b} $.
במקום
a נכתוב מונה. במקום b נכתוב מכנה. אישור.
 
ואיך כותבים משתנים בנוסחה? נבדוק: נתונים אליפסה ונקודה A. האם הנקודה A בתוך האליפסה? מחוץ לאליפסה? אולי על האליפסה?
שלבי הבניה
1. ניצור אליפסה x2/a2 + y2/b2 = 1 ונכתוב את משוואתה.
2. נניד נקודה (
A(x,y ונקבע האם הנקודה בתוך האליפסה? מחוץ לאליפסה? אולי על האליפסה?
     תחילה נבדוק שמדובר באליפסה קנונית 
a > b.
    הנקודה בתוך האליפסה כאשר   
x2/a2 + y2/b2 <1
    הנקודה על האליפסה כאשר       x2/a2 + y2/b2 =1
    הנקודה מחוץ לאליפסה כאשר     x2/a2 + y2/b2 >1

  כפתור בלוח הגרפי
1. 2 סרגלי גרירה a ו b. מינימום 0 מקסימום 5 הוספה 0.5.
2. בשורת הקלט נכתוב: a2=a^2. בשורת הקלט: b2=b^2 
3. בשורת הקלט: (foc1=sqrt(a2-b2
4. בשורת הקלט: foc2=-foc1
5. ניצור אליפסה. הפקודה: Ellipse[ <Focus>, <Focus>, <Point>]> ]
הנוסחה דורשת את שעורי שני המוקדים ונקודה על האליפסה.
בשורת הקלט: [(
Ellipse[(foc1,0),(foc2,0),(0,b
6. נקליק בלוח השרטוט, לא על האליפסה.
7.  נכתוב: משוואת האליפסה: 
  שילוב של כיתוב, משוואת (LaTeX (a/b ועצמים:
א. נבחר נוסחת
LaTeX --> שורשים ושברים--> a/b
    נמחק את a בנוסחה ונכתוב במקומו x^2. נמחק את b בנוסחה
    ומעצמים נבחר  את
.a2.
ב. מימין ל{ נכתוב +. (להשאר בין שני סימני $)
ג. נחזור על מה שעשינו  ב א. הפעם התוצר   y2/b2  ולסיום נכתוב =1.
8. בשורת הקלט נגדיר:  (xA=x(A וגם (yA=y(A
9. נבנה בשורת הקלט משתנים לוגיים (הקלקה על בשורת הקלט תחשוף פקודות קודמות. נוכל להעזר בהן):
1.  (
elli = (a<b
pointin =( xA^2/a2 + yA^2/b2<1)  .2
pointout = (xA^2/a2 + yA^2/b2>1)  .3
pointon = (xA^2/a2 + yA^2/b2  ×_? 1)  .4
שימו לב לסימן השוויון (לפני 1). הוא אינו סימן השוויון הרגיל.
נקליק על
a בשורת הקלט, מהטבלה שנפתחה  נבחר .
10. נכתוב 4 כיתובים שונים תפריט עריכה מאפשר העתקה/הדבקה) :
1.  לא אליפסה קנונית.
2.  הנקודה בתוך האליפסה.
3.  הנקודה על האליפסה.
4.  הנקודה מחוץ לאליפסה.
11. נעמוד על כיתובית 1. בעכבר ימין, נבחר  תכונות --> מתקדם. בשורה תנאי להצגת העצם, נכתוב  elli       
12. נעמוד על כיתובית 2. בעכבר ימין, נבחר  תכונות --> מתקדם. בשורה תנאי להצגת העצם, נכתוב  elli ˄ pointin. את הסימון ˄ נקבל אחרי הקלקה על a מימין לשורת תנאי להצגת עצם. סימן a מופיע לאחר הקלקה בשורה.
13. נעמוד על כיתובית 3. בעכבר ימין, נבחר  תכונות --> מתקדם. בשורה תנאי להצגת העצם, נכתוב elli ˄ pointon.
14. נעמוד על כיתובית 4. בעכבר ימין, נבחר  תכונות --> מתקדם. בשורה תנאי להצגת העצם, נכתוב elli ˄ pointout.

    דף הבית                                                                                   שעור 12 שעור 14                                                                    תוכן העניינים