כיתוב - פתרון מערכת משוואות ממעלה ראשונה
לומדים         GeoGebra

שעור 12 - כיתוב ופתירת מערכת משוואות ממעלה ראשונה
 
נפגוש שני טיפוסי כיתוב: כיתוב סטטי וכיתוב דינמי.
 חלון התוכנה מחולק לשניים: משמאל, החלון האלגברי ובו נתוני הצורות בלוח העבודה.
                                     מימין שלושה חלקים. בחלק העליון - נקודה, תחתיה משולש ותחתיו מעגל.
  כפתור בלוח הגרפי  
1.
2.
t נקליק על הבמה, מימין לנקודה A. בחלון שנפתח במשבצת טקסט (תחת ה B),
     נכתוב  נקודה.
      נקנח באישור.
t נקליק על הבמה מימין למשולש. בחלון שנפתח
      במשבצת טקסט (תחת ה B), נכתוב  משולש.
      נוסיף אישור.
יt נקליק על הבמה מימין למעגל. בחלון שנפתח  
      במשבצת טקסט (תחת ה B), נכתוב  נמעגל.
      נקנח באישור.
3. ניתן  לגרור את שכתבנו. רצוי לשים את הכתוב מימין. ככל האפשר,לצורה.
4. כל שכתבנו עד כה, מכונה כיתוב סטטי.
מהו כיתוב דינמי?
 
בחלון האלגברי:  המשולש  (Poligon) מכונה  t1 .
                     
הזווית (Angle) מכונה  a.
                      המעגל (Circle) מכונה  e.
5.  
6. נחקם את הסמן בין הנקודה A ובין הציור A.
בחלון שנפתח, נבחר מתקדם.
נפתח חלון. בסרגל הכלים שבחלון, נבחר .
נפתח חלון חדש ובו שמות כל העצמים בשרטוט. נבחר A.
אישור.
7. הזיזו את הנקודה. מה קורה? כיתוב דינמי.
8.   כנ"ל לגבי המשולש, המעגל, הזווית וכל עצם שתרצו.
 
עיצוב הכתוב וניודו
 
כפתור בלוח הגרפי  
1.
2.
הקלקה במקום בו רוצים את הכתוב. בלוח שנפתח, עריכה נכתוב שלום. אישור
3. ניתן  לגרור את שכתבנו.
4.

נקבע נקודה A.

5. נניח את  העכבר על הכתוב שלום, נלחץ על הכפתור היני ובתפריט שנפתח, נבחר הגדרות.
6. בסרגל שנפתח: נבחר מיקום.
7. .     נבחר  בנקודה A
8. הזיזו את הנקודה A. מה קורה?
   
מערכת משוואות בשני נעלמים
כפתור בלוח הגרפי
1.   נבנה 4 סרגלים. שמות הסרגלים: a1,b1,a2,b2. כדי לגרור את הסרגלים כך שנוכל לעבוד, בחלון האלגברה, נקליק על הסרגל ונבטל את קיבוע עצם..
ניתן לקצר את הסרגל לאורך 100 (או כל גודל שנבחר).
2.   נניח את העכבר על a1 שבחלון האלגברי ותוך לחיצה על מקש Shift
נגרור את העכבר על שמות 4 סמן הגרירה.
מקש ימני על כל סרגל ונבטל הצמדה למסך.
נארגן את הסרגלים כך ש
a1 , b1 יהיו  זה תחת זה 
ו
a2 , b2 יהיו זה תחת זה.

 
3    נכתוב בלוח הקלט: y = a1 x + b1
4.    נכתוב בלוח הקלט: y = a2 x + b2
5
נקודת חיתוך. נקליק על שני הגרפים או על נקודת החיתוך שלהם. נוצרה נקודה A (שיעורי A הם פתרון המערכת).
6.   בלוח הקלט נגדיר: (xpit = x(A וגם (ypit=y(A 
7.   3 כיתובים (סטטיים) נפרדים:
1. משוואה ראשונה:
2. משוואה שניה:
3. פתרון
ניישר לימין, באמצעות גרירה, את הכתובים זה תחת זה.
8.   3 כיתובים (סטטיים ודינמיים) נפרדים
1. משמאל למשוואה ראשונה:עצמים --> 
2. משמאל למשוואה שניה:  עצמים -->
3. משמאל לפתרון:
ניידו את הכפתור בסרגלי הגרירה.

1. כיצד ניתן לשפר את חזות פתרון מערכת שתי משוואות בשני נעלמים?

2. התוכלו ליצור מערכת דומה למשוואות ממעלה שניה?
  דף הבית                                                                       שעור 11שעור 13                                    תוכן העניינים