גאוגברה - תוכן העניינים
                   לומדים        GeoGebra


                   המדריך  בבנייה - שיפור ועדכון.

תוכן העניינים

הקלקה על מספר השעור או על תכנו - מביאה לשעור עצמו

 
שעור  1 הכרות והתארגנות
שעור  2 התאמה אישית של התוכנה
שעור  3 לוח שרטוט + עיצוב עצם
 שעור  4 סרגל תפריט - סרגל כלים
שעור  5 אמצעי צלעות מרובע
שעור  6 משולש שווה צלעות
שעור  7 מלבן
שעור  8 פרמטרים ואנימציה - חקירת פונקציה ריבועית.
שעור  9 יצירת הגרף y = sinx לפי מעגל היחידה
שעור  10 שמירה / יצוא התוצר.
שעור 11 הוספת תמונה
שעור 12 הוספת כיתוב + פתרון מערכת משוואות לינארית בשני נעלמים
שעור 13 עצוב הכתוב, כתיבת נוסחאות, צבע דינמי ותנאי הצגה
שעור 14 כפתורים
שעור 15 כפתורים - המשך
שעור 16 כפתור - הכנסת שדה קלט
שעור 17 בניית כלי
   
גיליון
שעור 1 הכרות עם הגליון (Spreadsheet)
שעור 2 מתכונות הגליון
שעור 3 שיפוע המשיק והנגזרת
שעור 4 סטטיסטיקה
 
דף הבית