פונקציה ממעלה שנייה

או: פונקציה ריבועית

 

פונקציה ממעלה שנייה: פונקציה שניתן באמצעים אלגבריים להביאה לצורה y = ax2 + bx + c  כאשר a ≠ 0.

                                      b,  a ו c מקדמים. x משתנה.

 
☼  חישבו: מה תורם להגדרה הנתון: a ≠ 0 ?
 
  נכון לא נכון    
בפונקציה ממעלה  שנייה, החזקה הגבוהה ביותר של x היא 2.  
בפונקציה ממעלה  שנייה, המקדם של  x2 שונה מאפס.  
הפונקציה y = x2 + 5x - x2 היא פונקציה ממעלה שנייה.  

  

לפניכם רשימת פונקציות. סמנו (ליד מספר התרגיל) את הפונקציות הריבועיות בלבד. בפונקציות הריבועיות כתבו את ערכי  b , a  ו  c.
 
1.

y = 3x2 + 5x + 4 2.

y = 5 - x2
= c = b   = a = c = b   = a
   
3.

y = (x + 3)2 4.

y = 5x(x - 2) - 5x2
= c = b   = a = c = b   = a
 
5.

(y = (x + 3)(x-4 6.

y = 52
= c = b   = a = c = b   = a
 

        

a,b,c מכונים פרמטרים .

פרמטרים הם מאפייני משפחה.

איזו משפחה מאפיינים a,b,c בפונקציה y = ax2 + bx + c כאשר a ¹ 0?

      המשך                                                      © כל הזכויות שמורות לאתר G-math