הפרבולה: מספר הפתרונות ונקודת הקיצון

 

 
בתחתית היישומון כתובים 6 זוגות תנאים.

גררו כל זוג תנאים אל הריבוע מתחת לפונקציה המתאימה.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

                    

נקודה למחשבה: התוכלו לצייר גרף ממשפחת y = ax2 + bx + c, שאין זוג מששת זוגות התנאים, שמתאים לו?

     © כל הזכויות שמורות לאתר G-math