הפרבולה: איך משפיעים עלי b , a ו c ?

הזמנה לתצפית

 

פרבולה: גרף פונקציה ממעלה שנייה - y = ax2 + bx + c  כאשר a ≠ 0.
   
ניידו את הנקודה לאורך כל קו מהשלושה ביישומון.

הזזת הנקודה משנה את ערכי c , b , a בהתאם.

צפו בשינויים המתאימים בגרף ונסו לסכם:

¨ איך משפיע ערך a על גרף הפונקציה?

¨ איך משפיע ערך b על גרף הפונקציה?

¨ איך משפיע ערך c על גרף הפונקציה?

 

הצעה לנקודות התייחסות:

☼ מידת הפתיחה של כנפי הפרבולה.

☼ איפיון נקודת הקיצון (מקסימום/מינימום).

☼ מיקום נקודת הקיצון.

☼ מיקום ציר הסימטריה.

☼ מספר נקודות החיתוך עם ציר x.

☼ מיקום נקודת החיתוך עם ציר y.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
 

על סמך התצפיות שערכתם, שדכו לכל פונקציה את מספר הגרף המתאים לה


א.
y = -2x2              

ב. y = -0.5x2

ג. y = -(x - 3)2

ד. y = x2

ה. y = 2x2

ו.. y = 3x2


         

         

         

         

         

         

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

   
נקודה למחשבה: האם הקו הישר y = 5 יכול להיות חלק ממשפחת הפונקציות y = ax2 + bx + c ?

                          בנוסח שונה: האם קיימים c,b,a עבורם נקבל את הישר y = 5?

     © כל הזכויות שמורות לאתר G-math