מתמטיקה לכל להצלחה בבחינת הבגרות- אלגברה G-MATH

   mapatatarcontactsoftwarefouromWho we rHelphome                               

 

 

 

 

                                מערכת צירים (כל הרמות)  
                            2 1 מערכת צירים  
                            2 1 אורך קטע המקביל לאחד הצירים  
                            4 3 שטחים  
                                   
                                נקודת האמצע בקטע (כל הרמות)  
                            2 1 נקודת האמצע  
                                   
                                   
                                נקודה  
                    &         1 במערכת צירים  
                 

&

&

   

3

2 1 מרחק בין נקודות  
                            2 1 נקודת אמצע  
                            2 1 חלוקת קטע ביחס נתון  
                                   
                            2 1 שטח משולש לפי קדקודיו  
                         
                                    הקו הישר  
                              3 2 1 הכרות  
                                2 1 שיפוע ישר  
                                  1 בין ישרים: גרף ומשוואה  
                                  1 משוואה מפורשת  
                              3 2 1 מרחק נקודה מישר  
                            2 1 מרכז מעגל חסום  
                          5 4 3 2 1 זווית בין ישרים  
                                       
                                    מעגל  
                              3 2 1 משוואת  מעגל  
                                  1 משיק  
                                2 1 תנאי השקה  
                                       
                                     פרבולה  
                  &           1 משוואת  פרבולה  
                                       
                                    היפרבולה  
                            4 3 2 1 הכרות  
                                  1 תכונות  
                                       
                                    מקום גאומטרי  
                  &             2 1 מבוא  
                  &               1 ישר  
                & &           3 2 1 מעגל  
                                  1 אליפסה  
                                2 1 היפרבולה  
                                  1 פרבולה  
                                       
                                       
                                       
math
algebra
trigo
hedva
handasa
ana
vector
Geo
הסתברות

 
 
 

 

 © כל הזכויות שמורות לאתר G-math