home mapatatar contact software fourom Who we r Help

 

 

 

 


 

 

    תכנית  חברותות  פועלת  בהצלחה  זו  השנה  הרביעית  בתיכון  אמי"ת  גוש  דן.  
    הקלק להורדת מצגת חברותות.  
       
    אתר  G-math  ותוכנית  חברותות  מהווים  יחד  מערכת  תומכת   
    ללימוד  מתמטיקה  תוך  יצירת  ערבות  הדדית  פעילה,  העצמה  
    והתמדה.  
       
    על  בניית  המערכת  והפעלתה  זכינו  בפרס  רקאנטי - צ'ייס - רש"י למורה  היזם.  
       
   

מטרות תכנית חברותות

 
             יצירת תנאים התומכים בהכנת שיעורי בית במתמטיקה.  
            התמקדות בלימוד ולא בציון.  
       
   

מתוצאות התכנית

 
   

                 שופרו השגי התלמידים במתמטיקה, לעיתים ב 40 נקודות.

 
                     כולם עוזרים לכולם:  ((win win situation.  
   

                 שופרה האווירה בכתה. מידת האכפתיות בין התלמידים

 
               לבין עצמם עלתה.  
   

                 מספר ההיעדרויות פחת משמעותית.

 
                     למורה המלווה נוח יותר בשיח עם התלמיד המתקשה.  
               במקום עידוד בעלמא ניתן להציע ללומד כלי להתקדמות  
               באקלים תומך ומאתגר.  
       
    תודה מיוחדת למר נועם סרי על הדרכתו ועזרתו בביצוע התכנית.  
       
    המעוניינים בהדרכה להפעלת התכנית מוזמנים לפנות אל:  
    יאיר גרז'וטיס: 048704674 או אל שרה גרז'וטיס 035324243, 0506352791  
   

 

 
 math
algebra
trigo
hedva
handasa
ana
vector
Geo
הסתברות
 
 
 

 
 

  כל הזכויות שמורות לאתר G-math