mapatatar contact software Who we r Help home
 מתמטיקה לכל - הכנה להצלחה בבחינת הבגרות במתמטיקה
          
 
לימוד מתמטיקה באמצעות מצגות, ודפי עבודה  


באישור משרד החינוך
math
algebra
trigo
hedva
handasa
ana
vector
Geo
הסתברות

 חדש באתר:  

  אנו משדרגים את האתר, כעת עיקר העבודה -
    1.כתיבת מדריך לשימוש לגיאוגברה. הקליקו כאן.
    2. שידרוג מצגות האתר.
                     נודה להערותיכם: 
grazotis@gmail.com

  גיאומטריה: אפליקציות ותרגול למשפטים שניתן
   
לצטט ללא הוכחה (חלקי. בבניה).


 
שימוש במחשבון:  א.  מדריך חלקי           ב. סרטון מעולה

 
אתרים שימושיים:  א. אתר מפמ"רית               ב. הנחיות  ונוסחאונים

♦  פתרונות מלאים לבחינות  הבגרות - פותר עופר ילין
 
טוב לקרוא:   מאינטליגנציה אחת ל - 7 אינטליגנציות    

     
            © כל הזכויות שמורות לאתר G-math    כל הזכויות שמורות לאתר G-math                                                                        עיצוב: אורית וידרמן