mapatatar contact software fourom Who we r Help home
  מתמטיקה לכל - הכנה להצלחה בבחינת הבגרות במתמטיקה
          
 
לימוד מתמטיקה באמצעות מצגות, דפי עבודה ופורום  


באישור משרד החינוך
math
algebra
trigo
hedva
handasa
ana
vector
Geo
הסתברות
חדש באתר:     מדריך גיאוגברה GeoGebra 

  גיאומטריה: אפליקציות ותרגול למשפטים שניתן לצטט ללא הוכחה (חלקי. בבניה).

  מדריך לשימוש בזיכרון המחשבון   

  דף עבודה - אסימפטוטה. מחודש.  
 
אתרים שימושיים:  אתר מפמ"רית  

♦  פתרונות מלאים לבחינות  הבגרות - פותר עופר ילין

♦ 
אקדמיית קאהן
   
טוב לקרוא:   מאינטליגנציה אחת ל - 7 אינטליגנציות    

       A2BIZ ייעוץ ניהולי  
© כל הזכויות שמורות לאתר G-math                                                                                                   עיצוב: אורית וידרמן